ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Materiały z konferencji podsumowującej projekt:

26 września
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
dotyczy: zakupu numeru specjalnego czasopisma o zasięgu regionalnym koncertującego się na tematyce gospodarczej

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf

Zapytanie ofertowe
dotyczy: publikacji 300 egz. raportu końcowego

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf


29 lipca
Wesołych Świąt


17 grudnia
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania transkrypcji wywiadów pogłębionych dla projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf.


25 lipca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy statystycznej danych z bazy z badania ankietowego dla projektu “Współpraca nauki ibiznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf.


25 lipca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania bazy danych z 500. ankiet zrealizowanych w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego dla projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w pdf.


10 lipca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania digitalizacji danych z kwestionariusza dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


13 czerwca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania matryc tablic korelacyjnych i schematu analizy wyników dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące oceny kwestionariusza ankiety dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące dokonania oceny dyspozycji do wywiadów dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kluczy kodyfikacyjnych dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku i dystrybucji listów zapowiednich, skierowanych do respondentów dla Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące druku kwestionariusza ankiety dla potrzeb realizacji Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zamieszczenia reklamy Projektu “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” w prasie lokalnej.

 

Pobierz zapytanie ofertowe w .pdf


7 marca
Nabór ankieterów

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, realizując projekt badawczy “Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje ankieterów do przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji oraz pracy ankieterów (Regulamin pracy ankietera, Zasady rekrutacji ankieterów, Zasady wyboru ankieterów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz Ogłoszenie o naborze ankieterów).

 

Pobierz Ogłoszenie o naborze ankieterów

Pobierz Zasady rekrutacji ankieterów

Pobierz Zasady wyboru ankieterów podczas rozmów kwalifikacyjnych

Pobierz Regulamin pracy ankietera

 


2 marca
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia z języka angielskiego na język polski dokumentacji finansowej partnera zagranicznego dla Projektu ?Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego?.

Pobierz zapytania ofertowe w pdf.

 


29 lutego

Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 19, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 18994.