ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Wybór najkorzystniejszej oferty

29 kwietnia
Przetarg na realizację kampanii informacyjnej

Usługa polegająca na wykonaniu projektu i realizację kampanii informacyjnej na temat:  Kojarzenia partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji poprzez podniesienie wiedzy o korzyściach ze wzajemnej współpracy oraz zwiększenie motywacji partnerów do nawiązywania tej współpracy.

Numer ogłoszenia: 117478 – 2013

 

  • Termin składania ofert upływa 10.04.2013 o godzinie 12.00  w siedzibie fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

 

  • Termin otwarcia ofert 10.04.2013 o godzinie 14.45  w siedzibie fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi -pdf 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pdf

Formularz oferty – doc


25 marca

Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 24, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 19215.