ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

PARTNERZY BIZNESOWI

WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY ds. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I BIZNESEM
SZKOŁY NIEPAŃSTWOWE
FILIE I OŚRODKI ZAMIEJSCOWE
JEDNOSTKI NAUKOWO BADAWCZE W ŁODZI I REGIONIE

Lp. Nazwa instytucji Dane kontaktowe WWW Adres
WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY ds. WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I BIZNESEM
1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska dr hab. Małgorzata Posmyk
42 635 44 21, 48 696 454 413
posmyk@biol.uni.lodz.pl
www.biol.uni.lodz.pl ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź www.uni.lodz.pl
Wydział Chemii dr Krzysztof Prawicki
42 635 57 78
kprawicki@poczta.onet.pl
www.chemia.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk -Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Biznesem; dr Agnieszka Kurczewska – sekretarz Rady Biznesu
609 836 579
radabiznesues@uni.lodz.pl
www.eksoc.uni.lodz.pl
Wydział Filologiczny dr Jacek Makowski
42 665 51 15
j.makowski@etlumaczenia.com
www.filolog.uni.lodz.pl
Wydział Filozoficzno- Historyczny dr Ewa Jagiełło
608 018 429
e.jagiello@interia.pl
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej dr Adam Busiakiewicz, dr Artur Hłobaż
42 635 55 05
adambus@std2.phys.uni.lodz.pl (fizyka),
artur.hlobaz@uni.lodz.pl (IT)
www.wfis.uni.lodz.pl
Wydział Matematyki i Informatyki dr Wioletta Karpińska  – Wydziałowy
kierownik praktyk studenckich
42 635 59 30
karpinw@math.uni.lodz.pl
www.math.uni.lodz.pl
prof. Tadeusz Krasiński – Przewodniczący Rady
Biznesu na Wydziale Matematyki i Informatyki
42 635 58 63
krasinsk@uni.lodz.pl
mgr Arkadiusz Popa – osoba współpracującą z biznesem
783 358 748
arekp@math.uni.lodz.pl
Wydział Nauk Geograficznych dr Roman Szkup
606 989 830
rasz@geo.uni.lodz.pl
www.geo.uni.lodz.pl
Wydział Nauk o Wychowaniu dr Anna Maszorek ? Szymala
604 108 630
anna.szymala@uni.lodz.pl

aniaszymala1@wp.pl

www.wnow.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji dr Anna Młynarska- Sobaczewska
601 268 431
anna.sobaczewska@gmail.com
www.wpia.uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii dr Paweł Kowalski
42 665 58 30
pkowalski@uni.lodz.pl
www.wsmip.uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania Michał Wadzyński
42 635 47 91
michalwadzynski@uni.lodz.pl
www.wz.uni.lodz.pl
2. Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii dr inż. Michał Głębowski
42 631 38 27
michal.glebowski@p.lodz.pl
http://www.inpap.p.lodz.pl/
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ dr hab. inż. Marek Stelmachowski- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 37 21
marek.stelmachowski@p.lodz.pl
http://wipos.p.lodz.pl/
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ dr Robert Blażlak- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 37 59
robert.blazlak@p.lodz.pl
http://oizet.p.lodz.pl/oiz/
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ dr inż. Marcin Kwapisz- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 28 31
marcin.kwapisz@p.lodz.pl
http://www.ftims.p.lodz.pl/
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ dr hab. inż. Renata Kotynia- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 38 70
renata.kotynia@p.lodz.pl
http://bais.p.lodz.pl/
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ dr inż. Joanna Berłowska- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 34 80
joanna.berlowska@p.lodz.pl
http://snack.p.lodz.pl/
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw.PŁ – Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 33 33
katarzyna.grabowska@p.lodz.pl
http://www.style.p.lodz.pl/
Wydział Chemiczny PŁ dr inż. Mariusz Siciński- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 32 14
mariusz.sicinski@p.lodz.pl
http://chemia.p.lodz.pl/
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ dr inż. Przemysław Sękalski- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
42 631 26 54
przemysław.sekalski@p.lodz.pl
http://www.weeia.p.lodz.pl/
Wydział Mechaniczny PŁ dr inż. Rafał Dychto- Pełnomocnik Dziekana Wydziału
792-823-587
rafal.dychto@p.lodz.pl
http://www.mechaniczny.p.lodz.pl/
3. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Dział Promocji ASP 422 547 404
promocja@asp.lodz.pl
www.asp.lodz.pl ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
Wydział Tkaniny i Ubioru 422 547 500
tiu@asp.lodz.pl
Wydział Grafiki i Malarstwa 422 547 530
gim@asp.lodz.pl
Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz 422 547 550
wiaw@asp.lodz.pl
Wydział Sztuk Wizualnych 42 6162 480
sw@asp.lodz.pl
4. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 42 662 16 01
promocja@amuz.lodz.pl
www.amuz.lodz.pl ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
5. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera 42 634 58 00
rektorat@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl ul. Targowa 61/63, 93-323 Łódź
6. Uniwersytet Medyczny 42 639 39 76 (centrala)
rektor@rkt.umed.lodz.pl
www.umed.pl al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
SZKOŁY NIEPAŃSTWOWE
7. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Biuro Karier AHE w Łodzi 42 631 50 15
biurokarier@ahe.lodz.pl
www.ahe.lodz.pl ul. Rewolucji 1905 nr 52, budynek G, pok. 108, 90-222 Łódź
8. Społeczna Akademia Nauk Biuro Karier Studenckich Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mgr Jarosław Gawryś (kierownik)
42 676-25-29 wew. 328
bks@swspiz.pl
www.swspiz.pl ul. Kilińskiego 98
90-011 Łódź
9. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu Anna Drobnik (Pełnomocnik Kanclerza WSBiNoZ ds. Kursów i Szkoleń Zawodowych) 42 683 44 46
a.drobnik@medyk.edu.pl
www.medyk.edu.pl 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278
10. Wyższa Szkoła Informatyki Akademickie Biuro Karier Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Ewa Rokicka
(pełnomocnik kanclerz)
42 275-01-47
ewa_rokicka@wsinf.edu.pl
http://wsinf.edu.pl ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź
11. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych Akademickiego Biura Karier WSSM www.wssm.edu.pl ul. Brzozowa 3
93-101 Łódź
Budynek Rektoratu, parter.
12. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania Dział promocji – Anna Pira 42 678 25 89, 42 678 05, 42 678 26 71
promocja@wssip.edu.pl
www.wssip.edu.pl ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
13. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania 42 676 13 68
dziekanat@swseiz.pl
www.swseiz.lodz.pl ul. Wodna 34, 90-046 Łódź
14. Wyższa Szkoła COSINUS 42 636 33 66 www.ws.cosinus.pl ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź
15. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych 42 678 78 25
info@wsez.pl
www.wsez.pl ul. Kamińskiego 21, 90 – 229 Łódź
16. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego 42 639 91 10
dziekanat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź
17. “Wschód – Zachód” Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka 42 632 29 29
rektorat@wschodzachod.edu.pl
www.wschodzachod.edu.pl ul. Rewolucji 1905 r. 44, 90-213 Łódź
18. Wyższa Szkoła Kupiecka 42 654 91 27, 42 654 90 95
dziekanat.lodz@kupiecka.pl
www.kupiecka.pl ul. Pojezierska 97 b, 95-100 Łódź
19. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 42 630 30 72 www.wsp.lodz.pl ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź
20. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego 42 254 05 91
DZIEKANAT@WSS.LODZ.PL
www.wss.lodz.pl ul. Milionowa 12, 93 – 193 Łódź
21. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 42 633 93 70
katarzyna.szymanska@wsth.edu.pl
www.wsth.edu.pl ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź
22. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej 42 630 76 00
wszlko@op.pl
www.wsz-lko.pl ul. Jarosza 70, lok 22, 90-251 Łódź
FILIE I OŚRODKI ZAMIEJSCOWE
23. Wyższa Szkoła Hanlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim mgr Irena Kuchta (Biuro Karier i Praktyk)
44 645 21 00, wew. 24
biurokarier@wsh.net.pl
http://www.wsh.net.pl/ ul. Słoneczna 1

97-300 Piotrków Trybunalski

24. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim mgr Jan Duda – (starszy specjalista – Biuro Promocji i Informacji)
44-7327400
jan.duda@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl/piotrkow/ 97 – 300 Piotrków Trybunalski
ul. Juliusza Słowackiego 114/118
25. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach mgr Mariola Kowalczyk (Akademickie Biuro Karier)
46 832 12 87
m.kowalczyk13@wp.pl
http://wsehsk.home.pl/index.php?menu=116&page=117 96-100 Skierniewice
ul. Mazowiecka 1b
26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach mgr Urszula Laska (Biuro Karier); Kinga Kwiatkowska (Kierownik Biura Karier)
46 834 40 20

ulaska@pwsz.skierniewice.pl,
kingakwiatkowska@wp.pl

ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
27. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Pabianicach 42 212 16 88
sekretariat@wshe.pabianice.pl
ul. Św. Jana 33
28. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna 46 837 43 78, 46 837 43 92, 46 837 47 78
sekretariat@mwshp.lowicz.pl
ul.Akademicka 1/3  99-400 Łowicz
29. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie mgr Aneta Moszczyńska (Biuro Karier)
24 355 83 40
biuro_karier@wsgk.com.pl.
ul. Lelewela 7,
99-330 Kutno
30. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Widzewie 42 215 82 09
widzew@agrobiol.sggw.waw.pl
http://agrobiol.sggw.waw.pl/widzew/ ul. Szkolna 12, Widzew, 95-054 Ksawerów
31. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tomaszowie Mazowieckim Ośrodek Transferu Innowacji Pełnomocnik Rektora
48 3617145
rektor.b@uthrad.pl
http://www.uniwersytetradom.pl/
redirect.php?action=
setsubcategory&
subid=1665
ul. Krasickiego 54
26-600 Radom
32. DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII PŁ dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka
42 631 20 41
monika.kasieczka -burnecka@p.lodz.pl
http://www.p.lodz.pl/dtt, podmenu,menu260
,o_dziale_transferu_ technologii_pl_index.htm
Politechnika Łódzka Dział Transferu Technologii RIT, 90-924 ul. Ks.Skorupki 6/8
Budynek B2
33. CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SPÓŁKA Z O.O. centrum.transferu. technologii@gmail.com,
ctt@info.p.lodz.pl
http://www.ctt.p.lodz.pl ul. Ks Skorupki 10/12
90-924 ŁÓDŹ
34. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dr n. med. Bartłomiej Grobelski (Dyrektor CIiTT), Helena Stolarek (Asystent Dyrektora CIiTT)
42 272 52 04
ciitt@umed.lodz.pl
www.umed.pl/ciitt Pl. Hallera 1, pok. 15 (parter, II klatka)
90-647 Łódź
35. Centrum Transferu Technologii UŁ dr Dariusz Trzmielak (dyrektor)
426 354 986
darekt@uni.lodz.pl
http://ctt.uni.lodz.pl 90-236 Łódź, ul. Pomorska 161, III pokój 3.07; 3.08
36. Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacja UŁ Maria Glowacka
42 635 49 84
mglowacka@uni.lodz.pl
ciat.uni.lodz.pl ul. Narutowicza 65 p. 308, 90-131 Łódź
Ewa Postolska (prezes)
426 354 984
epostolska@uni.lodz.pl
37. Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Łukasz Siekiera
42 291 97 52
lukasz.siekiera@lodzkie.pl
http://www.lptw.lodzkie.pl/lptw/
cms.nsf/page/homepage
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Łukasz Gliściński
42 291 98 47
lukasz.gliscinski@lodzkie.pl
38. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego www.rpo.lodzkie.pl/
39. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (42) 230 15 50
cop@cop.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl
40. Klaster Łódzki (42) 638 47 00
biuro.rozwoju@uml.lodz.pl
www.klasterlodzki.pl
41. Program Łódź ? miasto innowacji. (42) 638-47-00
przedsiebiorczosc@uml.lodz.pl
www.miastoinnowacji.lodz.pl
42. Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny (Technopark) (042) 684 44 44
biuro@technopark.lodz.pl
www.technoparki.lodz.pl
43. Inkubator Technologiczny “ARTERION” – Fundacja wspierania Przedsiębiorczości i Nauki (42) 631 50 20
biuro@arterion.pl
www.arterion.pl
JEDNOSTKI NAUKOWO BADAWCZE W ŁODZI I REGIONIE
44. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 681 89 52 http://www.cbmm.lodz.pl/ Łódź, ul.Sienkiewicza 112
45. COBR Maszyn Włókienniczych “POLMATEX-CENARO” 632 85 70
cenaro@mazurek.man.lodz.pl
Łódź, ul. Wólczańska 55/59
46. Instytut Medycyny Pracy http://www.imp.lodz.pl/ Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
47. Instytut Europejski 637 50 47, 637 50 48, 637 05 93
instytut@ie.lodz.pl
http://www.ie.lodz.pl/ Łódź, ul.Piotrkowska 262/264
48. Instytut Włókien Chemicznych 637 65 10 http://www.ibwch.lodz.pl/ Łódź, ul.Skłodowskiej-Curie 19/27
49. Instytut Włókiennictwa 678 11 28 http://www.iw.lodz.pl/ Łódź, ul.Brzezińska 5/15,
50. Instytut Problemów Jądrowych 678 64 31 Łódź, ul. Uniwersytecka 5
51. Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN 649 16 33 Łódź, ul.Lodowa 106
52. COBR Przemysłu Gastronomicznego i Art. Spożywczych 636 99 21 Łódź, ul.Kopernika 15/17
53. COBR Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych 632 86 61 Łódź, ul.Piramowicza 11,
54. Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej 636 72 11 Łódź, ul.Piłsudskiego 8
55. Centralne Laboratorium Chłodnictwa 674 64 14 Łódź, ul.Piłsudskiego 84
56. COBR Przemysłowych Artykułów Technicznych i Galanteryjnych Łódź, ul.Strzelców Kaniowskich 65/67
57. COBR Przemysłu Dziewiarskiego 684 02 21 Łódź, ul.Piotrkowska 270
58. COBR Przemysłu Odzieżowego 632 82 60 Łódź, ul.Sterlinga 27/29
59. COBR Przemysłu Poligraficznego 637 64 16 Łódź, ul.Gdańska 80
60. COBR Przemysłu Wełnianego 674 41 99 Łódź, ul.Przędzalniana 20
61. Instytut Barwników i Produktów Organicznych 633 38 91 Łódź, ul.Sienkiewicza 55
62. Instytut Eksploatacji Maszyn Włókienniczych 640 70 54 Łódź, ul.Limanowskiego 129
63. Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych Łódź, ul. Gdańska 118, tel. 636 56 33
64. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 687 58 60
65. InstytutTechnicznych Wyrobów Włókienniczych 637 42 64 Łódź, ul.Skłodowskiej-Curie 3
66. Instytut Techniki Cieplnej 643 42 14, 643 26 50 Łódź, ul.Dąbrowskiego 113
67. Instytut Zootechniki 636 12 03 Łódź, ul.Piotrkowska 112
68. Naczelna Organizacja Techniczna 632 89 60 Łódź,
Plac Komuny Paryskiej 5a
69. OBR Aparatury Manewrowej ORAM 674 34 94 Łódź, Plac Zwycięstwa 2
70. OBR Wyrobów Sanitarnych i Grzewczych Łódź, ul. Piotrkowska 204/208
71. PAN w Łodzi 636 20 99 Łódź, ul.Piotrkowska 179

Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 17, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 18994.