ENG
POL

Projekt z komponentem ponadnarodowym

"Współpraca nauki i bieznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Raporty końcowe:


Raport końcowy – plik pdf

Skrócony raport końcowy w języku angielskim – plik pdf

Raporty cząstkowe:


Raport z badania ankietowego – plik pdf

Raport z wywiadów pogłębionych – plik pdf

Opublikowany raport:

W ramach realizacji projektu opublikowany został raport w czasopiśmie brytyjskim “Business ? Science cooperation. The case of Poland”

plik pdf

Wyniki projektu:

Aktualnie opracowywane są dwa raporty przez partnera zagranicznego. Jeden z raportów odnosi się do obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki a przedsiębiorstwami na poziomie regionalnym w Wielkiej Brytanii. Drugi odnosi się do obecnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki a przedsiębiorstwami na poziomie regionalnym w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Równocześnie opracowywane są dwa raporty cząstkowe przez lidera projektu. Pierwszy dotyczy dobrych praktyk w wybranych regionach kraju w zakresie funkcjonowania sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami. Drugi odnosi się do obecnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki a przedsiębiorstwami w regionie łódzkim.

Realizowane są także działania w ramach zadania I, obejmujące współpracę międzynarodową. W związku z tym w listopadzie odbyło się pierwsze seminarium z reprezentantami Manchester Institute of Innovation Research.

Od października trwa również realizacja zadania II, którego istotą jest przeprowadzenie analizy istniejących rozwiązań dotyczących współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji w regionie łódzkim.


Statystyki witryny: liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: 17, liczba odwiedzin od 18 kwietnia: 18994.